Cyprus
MapoList


Νέες φωτογραφίες από τον άντρα που αναζητεί η Αστυνομία στη Λεμεσό (pics)

Αναφορικά με σημερινή Αστυνομική Ανακοίνωση σχετικά με αναζητούμενο πρόσωπο, η Αστυνομία Κύπρου συνεχίζει να αναζητεί τον άνδρα που εικονίζ
Sigma Live News

Νέες φωτογραφίες από τον άντρα που αναζητεί η Αστυνομία στη Λεμεσό (pics)

Αναφορικά με σημερινή Αστυνομική Ανακοίνωση σχετικά με αναζητούμενο πρόσωπο, η Αστυνομία Κύπρου συνεχίζει να αναζητεί τον άνδρα που εικονίζεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τρεις διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν στις 19 Ιουλίου 2019, σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, φαίνεται το ίδιο πρόσωπο να εμπλέκεται και σε δεύτερη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκε χθες (21/7/2019) σε δεύτερο ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805020 και 25-805057, ή τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και ΟΕΒ

Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις,  υπέγραψαν σήμερα Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Υπουργεί
Sigma Live News

Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Παιδείας και ΟΕΒ

Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις,  υπέγραψαν σήμερα Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Η Συμφωνία Συνεργασίας υπογράφτηκε κατά τη διάρκεια Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ, από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστα Χαμπιαούρη και τον Πρόεδρο της ΟΕΒ Γιώργο Πέτρου. Όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, η διαχρονική συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της ΟΕΒ ενισχύεται και αναβαθμίζεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που έχουν συμφωνηθεί. Μεταξύ των δράσεων που συμφώνησαν Υπουργείο Παιδείας και ΟΕΒ είναι και η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, καθώς και η εγκατάσταση Συστημάτων και Τεχνολογιών Ενεργειακής Απόδοσης των Σχολικών Κτιρίων. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά Προγράμματα για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος για την ενέργεια, το οποίο, μέσα από μαθησιακές και οργανωμένες δραστηριότητες στη σχολική μονάδα, να προωθεί την ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης και υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, στη βάση οικονομικής απόδοσης στα σχολεία. Σύμφωνα με το πλάνο κοινών δράσεων, η εν λόγω δράση, πέραν της ανάπτυξης ενεργειακής συνείδησης, θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον σχολικό χώρο, θα βελτιώσει την οικονομική απόδοση στα σχολεία με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας και θα αξιοποιήσει το οικονομικό όφελος σε δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης του σχολείου. Αναφορικά με την εγκατάσταση Συστημάτων και Τεχνολογιών Ενεργειακής Απόδοσης των Σχολικών Κτηρίων, στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, μέσα από την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών, που μπορούν παράλληλα να αξιοποιηθούν και ως μαθησιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος για την ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης των μαθητών. Σύμφωνα με το πλάνο κοινών δράσεων, η συγκεκριμένη δράση θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα εξοικονομήσει σε βάθος χρόνου σημαντικά κονδύλια στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα αξιοποιήσει τον ρόλο του σχολείου ως χώρου παρατήρησης και μάθησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Η Συμφωνία Υπουργείου Παιδείας και ΟΕΒ προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή της ΟΕΒ στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), με στόχο την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την εμπλοκή της ΟΕΒ στη διαδικασία διδασκαλίας των εκπαιδευομένων, των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών του ΣΤΕΕΚ, την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των μελών της ΟΕΒ για την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων, των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών του ΣΤΕΕΚ. Προνοεί, επίσης, τη διοργάνωση επισκέψεων των εκπαιδευτικών του ΣΤΕΕΚ σε βιομηχανικές μονάδες των μελών της ΟΕΒ για τη διάγνωση αναγκών εκπαίδευσης, την προσωρινή συνεργασία ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών με επιχειρήσεις - μέλη της ΟΕΒ και επιχειρήσεις – μέλη των επαγγελματικών συνδέσμων της ΟΕΒ, με στόχο την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση των γνώσεων και εμπειριών τους, που θα τους ενισχύσουν στο διδακτικό τους έργο, την ενθάρρυνση των μελών της ΟΕΒ να εργοδοτούν αποφοίτους του ΣΤΕΕΚ στις επιχειρήσεις τους. Επιπρόσθετα, η Συμφωνία προνοεί τη δυνατότητα χρήσης από την ΟΕΒ των εγκαταστάσεων των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για διεξαγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της δια βίου μάθησης ή/και την ενίσχυση των τεχνικών γνώσεων των εργοδοτουμένων στις κυπριακές επιχειρήσεις, την ενθάρρυνση των μελών της ΟΕΒ να προσφέρουν διευκολύνσεις στους/στις μαθητές/μαθήτριες των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εργοδοτούνται στις εγκαταστάσεις των μελών της, μέσω ευέλικτου ή μειωμένου ωραρίου απασχόλησης και την ενθάρρυνση σύναψης ανεξάρτητων Συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των Επαγγελματικών Συνδέσμων, μελών της ΟΕΒ. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η ΟΕΒ συμφώνησαν όπως προωθήσουν κοινές δράσεις όπως την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών, την πραγματοποίηση Έρευνας Διασύνδεσης του ΣΤΕΕΚ με την Αγορά Εργασίας, την προώθηση του ΣΤΕΕΚ και της Εργοδότησης των Αποφοίτων του.   Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστα Χαμπιαούρη, μιλώντας στη διάσκεψη είπε ότι η επιτυχής υλοποίηση των κοινών δράσεων που προνοούνται στη Συμφωνία θα συμβάλει σημαντικά στην εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όσον αφορά στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα. «Όπως είναι γνωστό, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστους εταίρους στην επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, κυρίως μέσα από την πρακτική εξάσκηση που προσφέρουν στις εγκαταστάσεις τους, καθώς επίσης και μέσα από τη συνεισφορά τους στη διαδικασία ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικών προγραμμάτων που να συνάδουν με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας», πρόσθεσε. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Πέτρου, από την πλευρά του, μιλώντας στη διάσκεψη είπε ότι ΟΕΒ και Υπουργείο θα προωθήσουν από κοινού δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας καθώς επίσης, της περαιτέρω διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με τις σύγχρονες ανάγκες την αγοράς εργασίας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, σε παρέμβαση του, ανέφερε ότι υπάρχουν αναλυτικά επεξεργασμένα προγράμματα δράσεων, τα οποία δεν είναι προς δημοσιοποίηση, αλλά τα οποία υλοποιούν έργα τα οποία είναι ήδη ώριμα και επαρκώς επεξεργασμένα. Στο σημείο αυτό, έγινε υπογραφή της Συμφωνίας με τον Υπουργό Παιδείας να αναφέρει ότι «θα εφαρμόσουμε τα όσα αναφέρονται και αυτό βοηθά πολύ τα παιδιά μας, την πατρίδα μας και είναι για αυτούς που εργαζόμαστε», και τον Πρόεδρο της ΟΕΒ να δηλώνει ότι «προσβλέπουμε σε πιο στενή συνεργασία». Σε ερώτηση αν αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τους μαθητές όλων των βαθμίδων, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι δίνει περισσότερη έμφασή στους μαθητές των Τεχνικών Σχολών και πρόσθεσε ότι υπάρχουν δράσεις, οι οποίες καλύπτουν και τα παιδιά και των λυκείων και των γυμνασίων και του δημοτικού. Ερωτηθείς με ποια κριτήρια θα αποφασίζεται ποιος θα παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι είναι πολλές δράσεις και θα υπάρχουν ομάδες συντονισμού, οι οποίες θα καθορίσουν το σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένους όρους εντολής. Οι ομάδες εργασίας, συνέχισε, από σήμερα πιάνουν δουλειά. «Ο στόχος μας είναι να κάνουμε συνεχή έλεγχο των δράσεων, να υπάρχει ανατροφοδότηση και έχουμε πει ότι τέλος του χρόνου, να κάνουμε μια δημοσιογραφική και να παρουσιάσουμε το τι έχουμε υλοποιήσει», συμπλήρωσε. Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας «Χαραυγής» ότι συγκεκριμένο σχολείο στη Λάρνακα του απέστειλε μελέτη για τη δομή της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ο Υπουργός Παιδείας είπε πως ό,τι έρχεται στον Υπουργό, στους λειτουργούς του Υπουργείου αξιοποιείται με τον καταλληλότερο τρόπο, τίποτα δεν περνά απαρατήρητο. «Έχω δει μια μελέτη από μια ομάδα μαθητών και καθηγητών και την έχουμε δώσει να μελετηθεί και πάντοτε είμαστε εδώ να ακούμε εισηγήσεις και καλές πρακτικές και να βελτιωνόμαστε», κατέληξε.

ΗΒ:Τα 5 φλέγοντα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός

Ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατάλογο υποχρεώσεων όταν αναλάβει τα καθήκοντά του στις 24 Ιουλίου:
Sigma Live News

ΗΒ:Τα 5 φλέγοντα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός

Ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατάλογο υποχρεώσεων όταν αναλάβει τα καθήκοντά του στις 24 Ιουλίου: να φέρει εις πέρας το Brexit, να χτίσει μια σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, να αποφασίσει τι θα γίνει me το Ιράν -- και να κυβερνήσει χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή. Ο νικητής της μάχης για την ηγεσία των Συντηρητικών θα ανακοινωθεί αύριο και θα αναλάβει τα καθήκοντά του την Τετάρτη. Ο Μπόρις Τζόνσον, επικεφαλής της καμπάνιας του 2016 υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το φαβορί για να διαδεχθεί την Τερέζα Μέι. Αντίπαλός του είναι ο υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, που τάχθηκε υπέρ της παραμονής στο δημοψήφισμα για το Brexit αλλά έχει κατ’ επανάληψη υποσχεθεί να οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της ΕΕ. Ακολουθούν τα πιο φλέγοντα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός. 1) Διακυβέρνηση  Προκειμένου να φέρει σε πέρας το Brexit, μια από τις πιο διχαστικές πολιτικές εδώ και δεκαετίες, ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κερδίσει τη στήριξη του κοινοβουλίου και να κυβερνήσει ύστερα από τρία χρόνια πολιτικής κρίσης. Αλλά θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με κατάθεση πρότασης μομφής στην 650μελή βουλή ακόμα και τη δεύτερη ημέρα της θητείας του από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα. Από μόνο του, το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία που απαιτείται προκειμένου ο νέος πρωθυπουργός να επιβιώσει σε μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης και βασίζεται στην υποστήριξη των 10 βουλευτών του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) για να κυβερνήσει. Ακόμα κι αν το DUP στήριζε τον νέο πρωθυπουργό σε μια ψήφο εμπιστοσύνης, μια σειρά από Συντηρητικούς βουλευτές έχουν απειλήσει να καταψηφίσουν το δικό τους κόμμα, εάν η Βρετανία φανεί να οδεύει προς ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Η αποτυχία να ξεπεραστεί αυτό το πρώτο εμπόδιο θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. 2) Brexit  Τόσο ο Χαντ όσο και ο Τζόνσον θέλουν να επαναδιαπραγματευθούν μια νέα συμφωνία με την ΕΕ, εγκαταλείποντας τμήματα της συμφωνίας που πέτυχε η Μέι πέρυσι με τις Βρυξέλλες, την οποία απέρριψε το κοινοβούλιο τρεις φορές. Η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη ανακοινώσει ότι δεν θα επαναδιαπραγματευθεί το νομικά δεσμευτικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας, της «Συμφωνίας Αποχώρησης» που ορίζει μια μεταβατική περίοδο για να καταστήσει ομαλή την έξοδο της Βρετανίας. Το πρόβλημα για τον επόμενο πρωθυπουργό είναι ότι η συμφωνία αποχώρησης περιλαμβάνει το πιο διαφιλονικούμενο κομμάτι της συμφωνίας εξόδου --μια ρύθμιση ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, το λεγόμενο backstop. Οι διαπραγματευτές της ΕΕ δηλώνουν έτοιμοι να διερευνήσουν μια σειρά από εναλλακτικές με τον νέο πρωθυπουργό, αλλά αυτές δεν έχουν τις προϋθέσεις για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες του Τζόνσον και του Χαντ. Οι δύο υποψήφιοι πρωθυπουργοί θέλουν να εγκαταλειφθεί το backstop. Η ΕΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί. Εάν η Βρετανία δεν μπορέσει να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, ή εάν το κοινοβούλιο απορρίψει ό,τι και να φέρει πίσω από τις Βρυξέλλες ο νέος ηγέτης, η χώρα θα κινηθεί προς μια άτακτη αποχώρηση από την ΕΕ --το λεγόμενο Brexit χωρίς συμφωνία-- στις 31 Οκτωβρίου. Ο Τζονσον και ο Χαντ υποστηρίζουν ότι θέλουν να σιγουρευτούν ότι η Βρετανία είναι απολύτως έτοιμη για μια τέτοια έκβαση διότι είναι ένα σημαντικό διαπραγματευτικό εργαλείο και δεν μπορούν να αποκλείσουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Βρετανία έχει κάνει σημαντική δουλειά για να προετοιμαστεί για μια μη συμφωνία ενόψει της αρχικής προθεσμίας του Brexit στις 29 Μαρτίου, αλλά ενώ πλησίαζε η ημερομηνία πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι αυτές οι προετοιμασίες ήταν ελλιπείς και είχαν βαλτώσει. 3) Τράμπ και ΗΠΑ Ο νέος πρωθυπουργός θα χρειαστεί μια καλή σχέση με τις ΗΠΑ, το στενότερο στρατιωτικό σύμμαχο της Βρετανίας και σημαντική εξαγωγική αγορά, προκειμένου να καταφέρει να αποσοβήσει τον όποιο αντίκτυπο από την αποχώρηση από την ΕΕ --τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πληγεί ύστερα από τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων του Βρετανού πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, που φέρεται να χαρακτήρισε ανίκανη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα καταφέρει ο νέος ηγέτης να ξεπεράσει αυτή τη διαμάχη --με τον Τραμπ να απαντά οργισμένα και τον πρεσβευτή να παραιτείται-- θα μπορούσε να καθορίσει το κλίμα για τις αμερικανο-βρετανικές σχέσεις σε μία κρίσιμη για την Βρετανία περίοδο. Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι θέλουν να καταλήξουν σε μια γρήγορη και ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αφού η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ, αλλά η πολιτική βούληση είναι αυτή που μάλλον θα καθορίσει πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. 4) Ιράν και Κίνα Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τη βέλτιστη προσέγγιση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας τη Βρετανία με τη δύσκολη επιλογή με ποια από τις δύο πλευρές να συνταχθεί. Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν το βρετανικής σημαίας δεξαμενόπλοιο Stena Impero στο Στενό του Χορμούζ την Παρασκευή, ως αντίποινα, προφανώς, για τη βρετανική σύλληψη ιρανικού τάνκερ δύο εβδομάδες νωρίτερα. Οι σύμμαχοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για να δουν εάν ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός θα κινηθεί προς τις ΗΠΑ και μακριά από την ΕΕ για την πολιτική σχετικά με το Ιράν. Ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει επίσης να αποφασίσει ποιος ρόλος θα δοθεί στην κινεζική τεχνολογική εταιρία Huawei στις βρετανικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι υψηλοί και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις σχέσεις στο επίπεδο μυστικών πληροφοριών. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε επίσης να καθορίσει την πορεία των σχέσεων με την Κίνα, έναν από τους βασικούς στόχους της Βρετανίας σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση ισχυρότερων εμπορικών δεσμών έξω από την ΕΕ. 5) Πέρα από το Brexit  Ενώ το πρώτο τεστ για τον επόμενο πρωθυπουργό θα είναι να φέρει εις πέρας το Brexit, ο νέος ηγέτης της χώρας θα πρέπει να παρουσιάσει ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο όραμα για τη Βρετανία για την περίοδο μετά το Brexit που να μπορεί να πείσει τους ψηφοφόρους, τους επενδυτές και τους διεθνείς συμμάχους. Εν τέλει, ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να αποφασίσει τι είδους οικονομία επιθυμεί το Ηνωμένο Βασίλειο και πώς θα γίνει η μεταβίβαση σε αυτόν τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα επιλέξει εάν θα ευθυγραμμιστεί με το ευρωπαϊκό ή το αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Αυτές τις ημέρες θα παίξει ο ΑΠΟΕΛ στον γ' προκριματικό

Το ΑΠΟΕΛ αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Sutjeska θα βρει στο δρόμο του το νικητή του αγώνα Qarabağ (Αζερμπαϊτζάν) - Dundalk (Ιρλανδία). Ο πρώτος αγώνας θα δ
Sigma Live News

Αυτές τις ημέρες θα παίξει ο ΑΠΟΕΛ στον γ' προκριματικό

Το ΑΠΟΕΛ αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Sutjeska θα βρει στο δρόμο του το νικητή του αγώνα Qarabağ (Αζερμπαϊτζάν) - Dundalk (Ιρλανδία). Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο ΓΣΠ στις 6/7 Αυγούστου και ο επαναληπτικός εκτός έδρας στις 13 Αυγούστου. Ο ηττημένος του ζευγαριού Sutjeska – ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα HB Tórshavn (Νησιά Φαρόε) - Linfield (Βορείου Ιρλανδίας). Οι αγώνες θα γίνουν στις 8 και 15 Αυγούστου.

Δέσποινα Βανδή: Δείτε πόσο μεγάλωσε ο γιος της!

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 22 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή, κλείνοντας τα 50 και τα δύο της παιδιά, Μελίνα και Γιώργος της επιφύλαξαν μία όμορφη έκ
Sigma Live News

Δέσποινα Βανδή: Δείτε πόσο μεγάλωσε ο γιος της!

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 22 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή, κλείνοντας τα 50 και τα δύο της παιδιά, Μελίνα και Γιώργος της επιφύλαξαν μία όμορφη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής, μετά το τέλος της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί. Η τραγουδίστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μία εικόνα, όπου τη βλέπουμε με τα δύο της παιδιά. Μεγαλύτερη εντύπωση μας έκανε ο γιος της, τον οποίο δεν βλέπουμε συχνά, με το πόσο πολύ έχει μεγαλώσει. “Μια πολύ όμορφη έκπληξη με περίμενε στο τέλος της παράστασης σήμερα! Την οργάνωσαν τα παιδιά μου! Συνεργοί, φίλοι και συνεργάτες! Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου! Με κάνατε πολύ χαρούμενη!”, έγραψε η ίδια χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε την εικόνα. Δείτε στο ilovestyle.com τη σχετική εικόνα.

Η σχέση του πλοίου που πιάστηκε στον Κόλπο με την Κύπρο

Το Λονδίνο κατήγγειλε σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη τη σύλληψη του βρετανικού δεξαμενόπλοιου Stena Impero από το Ιράν, "κατά παράβαση του διεθνούς δικ
Sigma Live News

Η σχέση του πλοίου που πιάστηκε στον Κόλπο με την Κύπρο

Το Λονδίνο κατήγγειλε σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη τη σύλληψη του βρετανικού δεξαμενόπλοιου Stena Impero από το Ιράν, "κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου" και διέψευσε την εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζει η Τεχεράνη. Το πλοίο αν και φέρει βρετανική σημαία δεν είναι βρετανικής ιδιοκτησίας αλλά φαίνεται να ανήκει στη Σουηδική εταιρεία Stenna Bulk που έχει ως βάση την Κύπρο.  Χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι και τα 23 μέλη του πληρώματος του υπό βρετανική σημαία πλοίου Stena Impero είναι καλά.

Πλησιάζει η τελευταία ημέρα για δήλωση εισοδήματος μισθωτού

Δήλωση εισοδήματος μισθωτού έτους 2018 Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Ιουλίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία για την έγκαιρη: υ
Sigma Live News

Πλησιάζει η τελευταία ημέρα για δήλωση εισοδήματος μισθωτού

Δήλωση εισοδήματος μισθωτού έτους 2018 Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Ιουλίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία για την έγκαιρη: υποβολή (χωρίς πρόστιμο) της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού πληρωμή του οφειλόμενου φόρου (χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις) που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθωτού. Ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται, τα οποία αναφέρονται σε καταληκτική ημερομηνία άλλη από αυτή που αναφέρεται πιο πάνω, δεν αφορούν επίσημη αλληλογραφία του Τμήματος και το κοινό καλείται όπως τα αγνοεί. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Φορολογίας επίσημα επικοινωνεί με το κοινό μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων που καταλήγουν σε: @tax.mof.gov.cy. 

Κούνησε προκλητικά το δάχτυλο στον Τορναρίτη ο Ναμί

Το δάκτυλο κούνησε προκλητικά προς τον Νίκο Τορναρίτη, ο τέως Τ/κ διαπραγματευτής για το Κυπριακό και τέως λεγόμενος «υπουργός Ενέργειας» το
Sigma Live News

Κούνησε προκλητικά το δάχτυλο στον Τορναρίτη ο Ναμί

Το δάκτυλο κούνησε προκλητικά προς τον Νίκο Τορναρίτη, ο τέως Τ/κ διαπραγματευτής για το Κυπριακό και τέως λεγόμενος «υπουργός Ενέργειας» του ψευδοκράτους Οζντίλ Ναμί, κάτω από ανάρτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ. Ο Νίκος Τορναρίτης, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμμετέχει στη Συνάντηση των Προέδρων Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στο Ελσίνκι. Παρευρισκόμενος λοιπόν εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ έγραψε στο twitter: «Για όσο διάστημα μέρος της επικράτειας της Κύπρου, το οποίο είναι μέρος του ευρωπαϊκού εδάφους και κυριαρχίας, παραμένει υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, η ασφάλεια και η ειρήνη στην ευρύτερη Ευρω - Μεσογειακή περιοχή θα παραβιάζονται». Κουνώντας το δάκτυλο, Οζντίλ Ναμί, απάντησε κάτω από το tweet Τορναρίτη λέγοντας: «Θα έπρεπε να είχατε εργαστεί σκληρότερα για να επιτυγχάνεται το «Ναι» όπως κάναμε εμείς στο σχέδιο του ΟΗΕ το 2004 (σχέδιο Ανάν) ή θα έπρεπε να σταματήσετε τον ηγέτη σας (Νίκο Αναστασιάδη) από τον να εγκαταλείψει τη Διάσκεψη για την Κύπρο το 2017 όταν η συμφωνία ήταν στο τραπέζι. Δεν μπορείτε να  επανενώσετε την Κύπρο προσπαθώντας να παραπλανήσετε την Ε.Ε.». Με τον Νίκο Τορναρίτη να σηκώνει το γάντι που έριξε ο Ναμί ανταπαντώντας: «Ανυπομονούμε για την τετ α τετ συνάντηση του Αναστασιάδη και Ακιντζί τις προσεχείς ημέρες. Φτάνει με το παιγνίδι αλληλοεπίρριψης ευθυνών αλλά επικέντρωση στο πλαίσιο Γκουτέρες». For as long as part of Cyprus territory, a part of European soil and sovereignty, remains under Turkish military occupation, security and peace in the wider Euro-Mediterranean region will be compromised #Cosac #epp #helsinki #Finland pic.twitter.com/ylYpL1p1hD — Nicos Tornaritis (@nicostornaritis) July 22, 2019

Η ανάγκη αλλαγής πλεύσης

Χαρακτηριστικό στοιχείο της σύγχρονης ιστορίας μας είναι η εναπόθεση της λύσης ενός προβλήματος μας στους ξένους, όταν οι πολιτικοί μας δεν
Sigma Live News

Η ανάγκη αλλαγής πλεύσης

Χαρακτηριστικό στοιχείο της σύγχρονης ιστορίας μας είναι η εναπόθεση της λύσης ενός προβλήματος μας στους ξένους, όταν οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Πολλοί συμπολίτες μας αυτές τις ημέρες αισθάνονται απογοητευμένοι από τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε στην νέα εισβολή της Τουρκίας, αυτή τη φορά όχι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά στη Θαλάσσια Αποκλειστική της Ζώνη. Είναι κατανοητό αυτό το αίσθημα δυσφορίας προς την Ευρώπη αφού το αφήγημα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη βασίστηκε στην εξασφάλιση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και της ευημερίας των πολίτων της, χωρίς ποτέ εντέχνως να μας αναφέρουν το τίμημα που θα έπρεπε να καταβάλουμε.  Το παράδοξο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος έγκειται στο γεγονός ότι το συμφέρον ενός Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε συνάδει απαραίτητα και με το συμφέρον των υπολοίπων Κρατών-Μελών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται εμπράκτως, με την επιβολή κυρώσεων έναντι της Τουρκίας, να παίρνει θέση υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείχνοντας ως έναν βαθμό την αλληλεγγύη της, και από την άλλη να μην επιθυμεί την ολική ρήξη μαζί της αφού κάτι τέτοιο θα έβαζε σε κίνδυνο τις σχέσεις και τα συμφέροντα των άλλων Κρατών-Μελών της. Από τη μία δηλαδή καταδικάζουν την Τουρκική επιθετικότητα και από την άλλη την προμηθεύουν με τελευταίας γενιάς πολεμικά υποβρύχια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όπου το εθνικό συμφέρον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερτερεί έναντι μιας επιθετικής ενέργειας από τρίτη χώρα σε χώρα Κράτους Μέλους, ίσως καθίσταται αναπόφευκτη      η επαναχάραξη μιας εθνικής στρατηγικής βασισμένης κυρίως στις δικές μας δυνάμεις και τους φυσικούς μας συμμάχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για να πραγματωθεί μια τέτοια αλλαγή στην εθνική μας στρατηγική αλλά και να στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει να επανεξετάσουμε και να αναγνωρίσουμε σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο τα τυχόν σφάλματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ένα από τα σημαντικότερα σφάλματα της εξωτερικής μας πολιτικής εδράζεται στο γεγονός της δυσκολίας μας να αναγνωρίσουμε συμμάχους οι οποίοι θα προσθέσουν αθροιστικά στο συντελεστή ισχύος της χώρας μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσπάθειας αποτελεσματικής αύξησης ισχύος είναι το Κράτος του Ισραήλ. Η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας να διαλέξει να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου οδήγησε άμεσα το Κράτος του Ισραήλ στην αναθέρμανση των σχέσεων του με την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία, και τους Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών η αντιπαράθεσή τους με την Τουρκία. Το Κράτος του Ισραήλ αντιλαμβάνεται ότι η συσπείρωση του εν λόγο άξονα θα είναι ικανή να δημιουργήσει ένα σοβαρό γεωπολιτικό αντίβαρο στην ισχύ της Τουρκίας. Είναι γεγονός ότι οι τριμερείς συμμαχίες που η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί μεταξύ Ελλάδος - Ισραήλ και Ελλάδος – Αιγύπτου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά ακόμα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο χωρίς απτά αποτελέσματα. Πρόσφορο έδαφος για την περεταίρω εμβάθυνση των σχέσεων των ανωτέρω τεσσάρων κρατών προσφέρει η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και η εκμετάλλευση και διάθεση τους τόσο στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης όσο και στις αγορές της Ασίας. Η ανάπτυξη των εν λόγο κοιτασμάτων θα προσελκύσει μεγάλα κεφάλαια από θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές τα οποία θα μεγιστοποιήσουν την ισχύ των συμμαχιών απλώνοντας μια ομπρέλα προστασίας πάνω από την περιοχή. Τότε και μόνο τότε θα μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να μιλάει για ισχυροποίηση της θέσης της. Όχι σαν ξεχωριστή οντότητα ή σαν Μέλος μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταλανίζεται από τους ανταγωνισμούς των εταίρων της και κυρίως από την εθνικιστική πολιτική της Γερμανίας, η οποία επιδιώκει για ακόμη μια φορά να εξελιχθεί σε παγκόσμια ηγεμονική δύναμη, αλλά ως μέλος μιας νέας «Le Petite Endente» (Μικρά Εγκάρδιο Συνεννόησίν) η οποία θα μπορεί να έχει λόγο σε διάφορα κέντρα αποφάσεων είτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα. Το Ισραήλ καθώς επίσης και ένα μεγάλο μέρος του Αραβικού κόσμου εμφανώς προβληματισμένο από τις διακηρύξεις της Τουρκίας περί νέο-οθωμανισμού, τις «ερωτοτροπίες» του Ερντογάν με το Ισλαμικό Κράτος, τις δοσοληψίες του με το θεοκρατικό Ιράν, τις πυρηνικές του βλέψεις (πυρηνικό εργοστάσιο Ακκουγιού), και την παραλαβή του αντιπυραυλικού συστήματος S-400 αντιλήφθηκαν την φενάκη της φιλίας  τους με την Τουρκιά και αναζήτησαν τους φυσικούς τους συμμάχους στη ΝΑ Μεσόγειο. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα πρέπει να κάνει ρεαλιστικά βήματα προς την κατεύθυνση μεγιστοποίησης της ισχύος της μακριά από εμμονές και φαντασιώσεις αξιοποιώντας τη γεωπολιτική της υπεραξία, χρησιμοποιώντας σαν αιχμή του δόρατος της τους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου. Αξίζει να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα λόγια του Ελευθέριου Βενιζέλου από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων τον Οκτώβριο του 1911 «…τα κράτη είναι αδύνατον να μεγαλουργήσουν άνευ ενδελεχούς εργασίας, άνευ συστηματικής και ενδελεχούς παρασκευής των μέσων, δια των οποίων δύνανται να διαγωνισθούν εις τον αγώνα του πολιτισμού προς τα αλλά έθνη, τα αντίπαλα, ότι τα έθνη εκείνα τα οποία ζητούν δι’ επαιτείας να προάγουν τα συμφέροντά των, δεν εμπνέουν σε πάντα αμερόληπτον κριτή παρά μόνον περιφρόνησίν…».   *Υπεύθυνος Στρατηγικών Σχέσεων  της Modus Operandi Capital Management

Τελετή Αποφοίτησης Cyprus College ‘19 «Με σκληρή δουλειά έρχεται η επιτυχία»

Αφετηρία για μια νέα ζωή, γεμάτη υποσχέσεις αλλά και απαιτήσεις, σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της φοιτητικής διαδρομής για περισσότερους από 180 α
Sigma Live News

Τελετή Αποφοίτησης Cyprus College ‘19 «Με σκληρή δουλειά έρχεται η επιτυχία»

Αφετηρία για μια νέα ζωή, γεμάτη υποσχέσεις αλλά και απαιτήσεις, σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της φοιτητικής διαδρομής για περισσότερους από 180 αποφοίτους του Cyprus College. Στην ομιλία του ο Διευθυντής του Cyprus College, Δρ. Νάσιος Ορεινός προέτρεψε τους αποφοίτους να αναλογιστούν ότι “η μέση βαθμολογία από μόνη της δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα ενός φοιτητή ούτε συνεπάγεται μια επιτυχημένη καριέρα. Εάν συνόψιζα λοιπόν σε μια πρόταση το συστατικό της επιτυχίας θα ήταν η εξής: «μπορείτε να είστε επιτυχημένοι, όποιος/α και εάν είστε, εάν εργαστείτε σκληρά»”. Ο Δρ. Ορεινός είπε επίσης ότι «το Cyprus College, το πρώτο  κολέγιο που λειτούργησε στην Κύπρο διακρίνεται για τρία πολύ σημαντικά  πλεονεκτήματα: την ποιοτική εκπαίδευση, τα πολύ υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι κλάδοι του κολεγίου περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση». Σήμερα, στο Cyprus College Λευκωσίας, λειτουργούν συνολικά 10 κλάδοι σπουδών, εκ των οποίων κάποιοι σε καινοτόμους τομείς, όπως το: Δίπλωμα, «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» Δίπλωμα, «Τεχνικός Ηλεκτρολογίας» Δίπλωμα, «Μουσική Τεχνολογία» Δίπλωμα, «Βοηθός Οδοντιάτρου» οι οποίοι μαζί με τους παραδοσιακούς κλάδους του Κολεγίου, δηλαδή τη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», τις «Γραμματειακές Σπουδές» και τον «Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» δημιουργούν ένα μίγμα το οποίο συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς και ικανοποιεί τις αναδυόμενες ευκαιρίες εργοδότησης. Τα τελευταία χρόνια πέραν του Διπλώματος και του Ανωτέρου Διπλώματος της Αισθητικής έχει μπει σε λειτουργία και το Πτυχίο στην «Αισθητική», το οποίο, σε συνδυασμό με τα υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του κλάδου, προσδίδει άλλη εμβέλεια στον τομέα της Αισθητικής. Μετά το τέλος της τελετής αποφοίτησης δόθηκε δεξίωση στους χώρους του Cyprus College Λευκωσίας.

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται σήμερα ο Αλέξης Γαλανός

Το «τελευταίο αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Δήμαρχο Αμμοχώστου, Αλέξη Γαλανό, ο οποίος πέθανε ξαφνικά στις 15 Ιου
Sigma Live News

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται σήμερα ο Αλέξης Γαλανός

Το «τελευταίο αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Δήμαρχο Αμμοχώστου, Αλέξη Γαλανό, ο οποίος πέθανε ξαφνικά στις 15 Ιουλίου, σε ηλικία 78 ετών, από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Κω, βυθίζοντας στο πένθος τον προσφυγικό κόσμο της Αμμοχώστου και όχι μόνο. Η κηδεία θα τελεστεί στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Έγκωμης.  

Χειροπέδες σε 21χρονο για κλοπές από ξενοδοχείο στην Ελ.Αμμόχωστο

Στη σύλληψη 21χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τέσσερις διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κ
Sigma Live News

Χειροπέδες σε 21χρονο για κλοπές από ξενοδοχείο στην Ελ.Αμμόχωστο

Στη σύλληψη 21χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τέσσερις διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που καταγγέλθηκαν τις τελευταίες μέρες στην επαρχία Αμμοχώστου.                 Εναντίον του 21χρονου, διερευνόνται συνολικά τέσσερις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 25 Ιουνίου και 16 Ιουλίου 2019, σε συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην επαρχία Αμμοχώστου.                   Τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στην οικία του, στην επαρχία Αμμοχώστου, διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, ένα ρολόι και ένα άρωμα, τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν προϊόντα κλοπής.                 Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.                                                                                               

ΚΕ: Εντός της ημέρας η απαντητική επιστολή του ΠτΔ στον Ακιντζί

Εντός της ημέρας αναμένεται η απαντητική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, στον κατοχικό ηγέτη, σύμφωνα με όσα δήλωσ
Sigma Live News

ΚΕ: Εντός της ημέρας η απαντητική επιστολή του ΠτΔ στον Ακιντζί

Εντός της ημέρας αναμένεται η απαντητική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, στον κατοχικό ηγέτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, στο Πρωινό Δρομολόγιο του ΡΙΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο εντός της ημέρας αναμένεται να δοθεί η απαντητική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, στην πρότασή του για τη συνδιαχείριση του φυσικού αερίου. Καθοριστική συνάντηση για την πορεία των εξελίξεων στο Κυπριακό, με τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από τα μέσα Αυγούστου.  Από το αποτέλεσμα της συνάντησης θα διαφανεί κατά πόσο υπάρχει προοπτική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα θα διαφανεί και κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σύγκλιση μια άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.  Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, Νίκο Χριστοδουλίδη, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί είτε κατ’ ιδίαν, είτε στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ. Στη συνάντηση, είπε, θα συζητηθούν οι συνθήκες σύγκλισης μιας άτυπης, διαδικαστικής φύσεως Συνόδου, με σύνθεση Κραν Μοντανά, κατάλληλα προετοιμασμένης, με την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Από τουρκικής πλευράς δεν διαφαίνεται, ωστόσο, διάθεση για συνεργασία και εκτόνωσης της κατάστασης. Ο Αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκάι, δήλωσε χθες προκλητικά ότι η Τουρκία θα συνεχίσει με «αποφασιστικότητα» τις παράνομες δραστηριότητές της στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Λευκωσία διαμηνύει, ωστόσο, ότι για να προκύψουν συνομιλίες θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη επίδειξη καλής θέλησης από πλευράς Άγκυρας, με τερματισμό των παράνομων ενεργειών της στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να συγκληθεί μια πενταμερής συνάντηση στην ίδια διαπραγματευτική βάση, η οποία συζητείτο εδώ και πενήντα χρόνια και είδαμε ξεκάθαρα ότι η επίτευξη λύσης δεν είναι πιθανή υπό αυτές τις συνθήκες δήλωσε ο λεγόμενος ΥΠΕΞ του ψευδοκράτους, Κουντρέτ Οζερσάι.  Αυτή η προσέγγιση, υποστήριξε, θα σημαίνει ξανά ατέρμονες διαπραγματεύσεις για ένα ομοσπονδιακό συνεταιρισμό και χαμένα χρόνια. Αν η συνάντηση αυτή πραγματοποιηθεί, θα πρέπει, τόνισε, να διασφαλιστεί εκ των προτέρων ότι θα μπορούν να συζητηθούν μοντέλα συνεταιρισμού, πέραν της ομοσπονδίας.

Έβριζε 53χρονη στον χώρο εργασίας της- Σύλληψη 44χρονου

Υπόθεση απειλής και δημόσιας εξύβρισης διερευνά το αστυνομικός σταθμός Πόλης Χρυσοχούς με την σύλληψη 44χρονου. Σύμφωνα με την Αστυνομία,
Sigma Live News

Έβριζε 53χρονη στον χώρο εργασίας της- Σύλληψη 44χρονου

Υπόθεση απειλής και δημόσιας εξύβρισης διερευνά το αστυνομικός σταθμός Πόλης Χρυσοχούς με την σύλληψη 44χρονου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγγέλθηκε από 53χρονη στον αστυνομικό σταθμό Πόλης Χρυσοχούς ότι νωρίτερα ενώ βρισκόταν στο χώρο εργασίας της σε χωριό της επαρχίας Πάφου, στο μέρος μετέβη 44χρονος ο οποίος την εξύβρισε και εξαπέλυσε απειλές. Εναντίον του συγκεκριμένου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης βάσει του οποίου συνελήφθη την Κυριακή. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και της ανάκρισης ο 44χρονος κατηγορήθηκε γραπτώς και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος στις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής για να κλητευθεί αργότερα. Πηγή: ΚΥΠΕ  

Εθνικό μνημόσυνο για μαύρες επέτειους στη Νέα Υόρκη

Εθνικό μνημόσυνο και εκδήλωση μνήμης πραγματοποίησε ο Ελληνισμός της Νέας Υόρκης με αφορμή τις μαύρες επετειους του πραξικοπήματος και της
Sigma Live News

Εθνικό μνημόσυνο για μαύρες επέτειους στη Νέα Υόρκη

Εθνικό μνημόσυνο και εκδήλωση μνήμης πραγματοποίησε ο Ελληνισμός της Νέας Υόρκης με αφορμή τις μαύρες επετειους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. Το εθνικό μνημόσυνο τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρο, στο ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον. Παρευρέθηκαν οι διπλωματικές αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η ηγεσία της κυπριακής παροικίας κ.α. «Ετελέσαμε αυτό το μνημόσυνο για τις ψυχές και αυτών που έπεσαν ενδόξως υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους, αλλά και για τις ψυχές όλων εκείνων των αθώων ψυχών οι οποίες χάθηκαν αδίκως, αντιμέτωπες με μία βαρβαρότητα, η οποία ασφαλώς για το έθνος μας δεν είναι πρωτόγνωρη», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, παρουσιάζοντας τον γενικό πρόξενο της Κύπρου, Αλέξη Φαίδωνος, που ήταν ο ομιλητής. Ο κ. Φαίδωνος μνημόνευσε όχι μόνον τα θύματα της τουρκικής εισβολής, αλλά και αυτούς που από το 1975 και μετά δολοφονήθηκαν από τον τουρκικό κατοχικό και τα όργανά τους. Το Μιχαλάκη Σοφοκλέους, το Χριστάκη Γεωργίου τον Τρύφωνα Τρύφωνος, τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, το λοχία Ευαγόρα Ευαγόρου, τον Αθανάσιο Κλεοβούλου, το Στέλιο Παναγή, τους διαδηλωτές της ελευθερίας Τάσο Ισσάκ και Σολωμό Σολωμού και  το συνταξιούχο Πέτρο Κακκουλή. «Αυτή την περίοδο βιώνουμε νέες προκλήσεις από την Τουρκία, τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα με παρουσία και τουρκικών πολεμικών πλοίων», είπε ο Γενικός Πρόξενος, χαρακτηρίζοντας αβάσιμα τα επιχειρήματα της Τουρκίας κατά της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου με γειτονικές χώρες και μη συμβατά με το Δίκαιο της Θάλασσας. «Η τουρκική πρόταση για δημιουργία μιας επιτροπής ε/κ – τ/κ  για συζήτηση της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Κύπρου είναι αβάσιμη αφού έχει ήδη επέλθει σύγκλιση στις συνομιλίες ε/κ – τ/κ σύμφωνα με την οποία, - με τη λύση του κυπριακού προβλήματος, -  η εκμετάλλευση των πόρων, θα αποτελεί ομοσπονδιακή αρμοδιότητα. Πέραν τούτου, η Κυπριακή Βουλή έχει ψηφίσει Νόμο για θέσπιση εθνικού ταμείου αξιοποίησης των υδρογονανθράκων προς όφελος όλων των κατοίκων της Κύπρου, κατά το Νορβηγικό μοντέλο». Ο Αλέξης Φαίδωνος απέτισε φόρο τιμής στον Δήμαρχο Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανό, που πέθανε πρόσφατα με το παράπονο ότι δεν είδε την πατρίδα του ελεύθερη και επανενωμένη. Αναφέρθηκε επίσης στον εποικισμό της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι από τα 400 χρόνια συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο νησί, τα 380  ήτο ειρηνικά.  Μόνο στα 20 υπήρξαν διακοινοτικές ταραχές και σ’ αυτές συμμετείχαν μια πολύ μικρή μειονότητα Ελληνοκυπρίων και μια πολύ μικρή μειονότητα Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε». Καταλήγοντας,  ο κ. Φαίδωνος είπε πως με όραμα το μέλλον, η Κυβέρνηση της Κύπρου θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι στο χέρι της έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης του διαλόγου με την τ/κ κοινότητα, με σκοπό να φθάσουμε σε ειρηνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος και απαλλαγή από την 45χρονη τουρκική κατοχή. Ακολούθησε μακαρία με χαιρετισμούς των επισήμων. Ο Πρόεδρος των Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, Κυριάκος Παπαστυλιανού, είπε πως τιμούμε την μνήμη αυτών που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, αλλά τιμούμε και τη μνήμη εκείνων που σήκωσαν τα όπλα για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία, με σημαντικότερο ιδανικό τους την αρετή. «Μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποιοι σήκωσαν τα όπλα εναντίον αλλήλων και εναντίον της πατρίδας τους. Να μην ξεχνούμε ότι η Κύπρος ήταν ένα θύμα των λεγόμενων «μεγάλων πατριωτικών λόγων», ούτε και τα όσα δεινά προκάλεσε η διχόνοια». Ο κ. Παπαστυλιανού τόνισε ότι τα εθνικά προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο και ομοφωνία και πρόσθεσε ότι έχουμε ιστορική υποχρέωση σ’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, στις οικογένειες των αγνοουμένων, στους πρόσφυγες και στις μεταγενέστερες γενιές, να συνεχίσουμε τον αγώνα για μία ελεύθερη Κύπρο». Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ είπε πως είμαστε Αμερικανοί πολίτες και στις 20 Ιουλίου του 1974 είδαμε στις οθόνες των τηλεοράσεων τους Τούρκους να εισβάλλουν στην Κύπρο με αμερικανικής κατασκευής όπλα, τα οποία πληρώθηκαν με τους δικούς μας φόρους. Και σήμερα, είπε, η Τουρκία επιχειρεί μία δεύτερη εισβολή σε βάρος της Κύπρου. «Μας λένε εδώ και χρόνια ότι δεν πιέζουν την Τουρκία γιατί είναι μία αξιόπιστη σύμμαχος των ΗΠΑ. Όταν μετά την εισβολή στο Ιράκ δεν επέτρεψαν στα αμερικανικά στρατεύματα να περάσουν από το έδαφός τους, μας είπαν ότι η Τουρκία είναι κοσμική δημοκρατία. Και σήμερα βλέπουμε μία Τουρκία που στρέφεται προς τη Ρωσία και αγοράζει πυραύλους S-400, στρέφεται κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ του Ιράν και του ISIS και γελοιοποιεί τις αμερικανές αρχές και τα ιδανικά». Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ υπογράμμισε πως ως Αμερικανοί πολίτες και άτομα που προερχόμαστε από την γενέτειρα της δημοκρατίας και ζούμε στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσει στο Κογκρέσο το νομοσχέδιο για την εταιρική σχέση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα εγγυηθεί την συμμαχία της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υποστήριξε ανάγκη επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά των S-400. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που δημιουργούν τα 45 χρόνια κατοχής. «Η γενιά μου αγωνίστηκε για να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Τα μικρά παιδιά που βλέπετε στις φωτογραφίες του 1974 είναι σήμερα πάνω από 50 χρονών. Κι αν ακόμη όπως επιβάλλεται δεν ξεχνούμε, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι ο χρόνος είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι μνήμες είναι σύντομες. Είναι δύσκολο να κινητοποιήσεις άτομα που δεν έχουν προσωπικές εμπειρίες». Ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης τόνισε πως παρά τις δυσκολίες του αγώνα, δεν θα παραιτηθούμε. «Εχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρις ότου επανενώσουμε την Κύπρου κι αποκαταστήσουμε την πατρίδα μας». Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Πρέσβυς Μαρία Θεοφίλη σημείωσε ότι παρά τα αλλεπάλληλα ψηφίσματα του Σ.Α. του ΟΗΕ, η διεθνής νομιμότητα συνεχίζει να παραβιάζεται και η Κύπρος βιώνει ακόμη και σήμερα τις συνέπειες της βαρβαρότητας με την παράνομη στρατιωτική κατοχή. «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται και ουδέποτε πρόκειται να αποδεχθεί τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής. Ο τερματισμός της κατοχής και των συνεπειών της και η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Σ.Α. και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, συνιστούν κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», είπε, τονίζοντας ότι αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης του Κυπριακού είναι η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και η αποχώρηση των τουρκικών κατοχικων στρατευμάτων». Η πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Λάνα Ζωχίου, είπε πως οφείλουμε όλοι να εργαζόμαστε για να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. «Δεν ξεχνάμε το έγκλημα που διαπράχθηκε στην Κύπρο 45 χρόνια πριν. Γι’ αυτό ως Ελληνισμός θα αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν οι ήρωές μας και να δούμε επιτέλους μία Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή και ενιαία». Κλείνοντας την εκδήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, είπε πως θα μιλήσει ως Έλληνας και Κωνσταντινουπολίτης. «Το Κυπριακό ασφαλώς το πλήρωσε πρώτα και βαρύτερα απ’ όλους ο ίδιος ο κυπριακός λαός. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω και τη δική μου εμπειρία ως μικρό παιδί στην Κωνσταντινούπολη, πως ο Ελληνισμός της Πόλης έζησε το όλο γεγονός της αποβάσεως των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Πως το έζησαν οι εκκλησίες μας, το Πατριαρχείο μας, οι αρχιερείς της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου και Τενέδου». Ο κ. Ελπιδοφόρος είπε πως δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος μπορεί να θεωρεί το Κυπριακό μόνο ζήτημα των Κυπρίων Ελλήνων. «Το Κυπριακό το πληρώσαμε όλοι μας πολύ ακριβά και μας αφορά όλους μας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε ως μακρινό και σε απόσταση από μας. Αφορά όλο τον Ελληνισμό, όπου κι αν βρίσκεται», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, προτρέποντας όλους να αγωνιστούν για να αποκατασταθεί η αδικία, να επανέλθει η ειρήνη στο νησί και να βρεθεί λύση. «Γιατί αυτή η λύση θα αφορά όλον τον Ελληνισμό. Της Κύπρου, της Κωνσταντινούπολης, της Ελλάδας, των ΗΠΑ και κυρίως την Μητέρα μας Εκκλησία. Γιατί το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο αποδεκατίστηκε εξ αιτίας του κυπριακού ζητήματος και έχει φτάσει σήμερα στην έσχατη αυτή κατάσταση, να έχει μόνο 2.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη». Πηγή: ΚΥΠΕ

Στη δημοσιότητα συνομιλίες του βρετανικού τάνκερ με τους Ιρανούς

"Αν υπακούσετε, θα είστε ασφαλείς": οι ιρανικές δυνάμεις διέταξαν το βρετανικό δεξαμενόπλοιο Stena Impero να αλλάξει ρότα, λίγο πριν να το συλλ
Sigma Live News

Στη δημοσιότητα συνομιλίες του βρετανικού τάνκερ με τους Ιρανούς

"Αν υπακούσετε, θα είστε ασφαλείς": οι ιρανικές δυνάμεις διέταξαν το βρετανικό δεξαμενόπλοιο Stena Impero να αλλάξει ρότα, λίγο πριν να το συλλάβουν, σύμφωνα με ητικό ντοκουμένο που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η εταιρεία Dryad Global, η οποία ασχολείται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Το απόσπασμα αυτό περιέχει επίσης την επικοινωνία μεταξύ της φρεγάτας Montrose του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού και των Φρουρών της Επανάστασης που κατέσχεσαν την Παρασκευή το πλοίο, στο Στενό του Χορμούζ, προκαλώντας μια νέα κρίση στην Κόλπο. Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του ηχητικού ντοκουμέντου. "Αν υπακούσετε, θα είστε ασφαλείς. Αλλάξτε την ρότα σας στις 3,6,0 μοίρες αμέσως", ακούγεται να λέει, στα αγγλικά, ένα μέλος των ιρανικών δυνάμεων απευθυνόμενο στο Stena Impero. Το μονταρισμένο ηχητικό ντοκουμέντο συνεχίζει με μια επικοινωνία μεταξύ του τάνκερ και της βρετανικής φρεγάτας: "Stena Impero, εδώ το βρετανικό πολεμικό σκάφος Foxtrot 236. Επαναλαμβάνω ότι δεδομένου ότι διέρχεστε τράνζιτ από αναγνωρισμένο διεθνές στενό, η διέλευσή σας, με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν πρέπει να διαταραχθεί ή να εμποδιστεί". Κατόπιν, οι Ιρανοί απευθύνονται στο τάνκερ – δεν είναι ωστόσο εφικτό να επαληθευτεί αν οι συνομιλίες έγιναν με την χρονολογική σειρά που ακούγονται στο βίντεο. "Stena Impero, επαναλαμβάνω. Λάβατε μια εντολή, αλλάξτε την ρότα σας στις 3,6,0 μοίρες αμέσως. Αν υπακούσετε, θα είστε ασφαλείς". Οι Ιρανοί απευθύνονται επίσης και στο Montrose: "Foxtrot 236, εδώ περιπολικό σκάφος του ναυτικού (των Φρουρών της Επανάστασης). Δεν επιδιώκουμε αντιπαράθεση. Θέλω να επιθεωρήσω το πλοίο για λόγους ασφαλείας". Από την φρεγάτα, οι Βρετανοί ζητούν από τους Ιρανούς να μην εμποδίσουν την διέλευση του δεξαμενόπλοιου και "να επιβεβαιώσουν ότι δεν έχουν την πρόθεση να παραβιάσουν το διενές δίκαιο, προσπαθώντας παρανόμως να επιβιβαστούν" σε αυτό. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ουκρανία: Νίκη για το κόμμα του προέδρου Ζελέκνσι στις βουλευτικές

Νίκη για το κόμμα του προέδρου Ζελένσκι με ποσοστό σχεδόν 44% δείχνουν τα exit poll. Το κόμμα του νέου προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκ
Sigma Live News

Ουκρανία: Νίκη για το κόμμα του προέδρου Ζελέκνσι στις βουλευτικές

Νίκη για το κόμμα του προέδρου Ζελένσκι με ποσοστό σχεδόν 44% δείχνουν τα exit poll. Το κόμμα του νέου προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κερδίζει τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην χώρα, συγκεντρώνοντας ποσοστό ρεκόρ 43,9%, σύμφωνα με ένα έξιτ πολ. Εκτός από τον "Υπηρέτη του Λαού", άλλα τέσσερα κόμματα αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, αφού θα ξεπεράσουν το όριο του 5%: η φιλορωσική Πλατφόρμα της Αντιπολίτευσης βρίσκεται στην δεύτερη θέση, το φιλοδυτικό κόμμα Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη του πρώην προέδρου Πέτρο Ποροσένκο στην τρίτη, η επίσης φιλοδυτική Πατρίδα της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο στην τέταρτη και το κόμμα Φωνή του ροκ σταρ Σβιατοσλάβ Βακαρτσούκ, που ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Μάιο, στην πέμπτη. Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από το έξιτ πολ που διενήργησε η κοινοπραξία τριών ινστιτούτων δημοσκοπήσεων. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του έξιτ πολ ο Ζελένσκι, ο πρώην ηθοποιός που εξελέγη θριαμβευτικά στην προεδρία τον Απρίλιο, όρισε ως προτεραιότητές του τον τερματισμό του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία και την καταπολέμηση της διαφθοράς. "Είμαστε ευγνώμονες στον ουκρανικό λαό για την υποστήριξή του", είπε από την έδρα του εκλογικού επιτελείου του κόμματός του. "Γνωρίζετε τις κυριότερες προτεραιότητές μας (...) Είναι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο, να επιστρέψουν οι κρατούμενοι και να νικήσουμε την διαφθορά", είπε. Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι θέλει να καλέσει το κόμμα του Βακαρτσούκ για συνομιλίες, με στόχο να συγκροτήσουν έναν συνασπισμό στο κοινοβούλιο. Νωρίτερα, υψηλόβαθμο στέλεχος της "Φωνής" είπε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε συμμαχίες με νέες πολιτικές δυνάμεις, υπό τον όρο ότι δεν θα υποστηρίζονται από ολιγάρχες. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Μήνυμα Σαλβίνι προς Γαλλία - Γερμανία για μεταναστευτική πολιτική

Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, διαμηνύει ο Ματέο Σαλβίνι. Η Γαλλία και η
Sigma Live News

Μήνυμα Σαλβίνι προς Γαλλία - Γερμανία για μεταναστευτική πολιτική

Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, διαμηνύει ο Ματέο Σαλβίνι. Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για την μεταναστευτική πολιτική, "αγνοώντας τα αιτήματα των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες" στο πρόβλημα αυτό, όπως η Ιταλία και η Μάλτα, εκτιμά ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι, σε μια επιστολή που απευθύνεται στον Γάλλο ομόλογό του, Κριστόφ Καστανέρ. "Φτάνει πια με τις επιλογές που γίνονται αποκλειστικά στο Παρίσι και το Βερολίνο. Η Ιταλία δεν είναι πλέον διατεθειμένη να δέχεται όλους τους μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη", έγραψε σήμερα στο Facebook ο Σαλβίνι, συνοδεύοντας το μήνυμα αυτό με την επιστολή που έστειλε στον Καστανέρ. "Η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπορούν να αποφασίζουν για τη μεταναστευτική πολιτική αγνοώντας τα αιτήματα των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες, όπως εμείς και η Μάλτα", πρόσθεσε ο ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκα. Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ, που συνεδρίασαν την περασμένο Πέμπτη στο Ελσίνκι, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το θέμα του "μηχανισμού αλληλεγγύης" που έχει ως στόχο να μπει ένα τέλος στην οδύσσεια των πλοίων που διασώζουν μετανάστες στην Μεσόγειο και μετά δεν μπορούν να τους αποβιβάσουν. Μια νέα συνεδρίαση θα γίνει αύριο Δευτέρα στο Παρίσι, με την συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών από 15 χώρες. Ο Σαλβίνι δεν θα πάει στο ραντεβού αυτό, όπως ανέφεραν συνεργάτες του στο Γαλλικό Πρακτορείο, αλλά θα εκπροσωπηθεί από μια "τεχνική αντιπροσωπεία". Στην επιστολή του προς τον Καστανέρ, ο Σαλβίνι αναφέρει ότι στο Ελσίνκι παρατήρησε ότι και άλλες χώρες εκφράζουν θέσεις παρόμοιες με της Ιταλίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την απαρέγκλιτη εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής που θα έχει ως στόχο την προάσπιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν. "Πολλοί συνάδελφοι υποστήριξαν ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανονισμοί της έρευνας και διάσωσης για να εμποδίσουμε καταχρήσεις που ευνοούν την παράτυπη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση, όπως παρατίθεται στο έγγραφο που προετοιμάσαμε μαζί με την Μάλτα", τόνισε. AΠΕ - ΜΠΕ

Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε κερδίζει τις εκλογές

Ο κυβερνών συνασπισμός στην Ιαπωνία θα διατηρήσει, σύμφωνα με τα έξιτ πολ, άνετη πλειοψηφία στην Γερουσία μετά τις σημερινές εκλογές, όμως ο π
Sigma Live News

Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε κερδίζει τις εκλογές

Ο κυβερνών συνασπισμός στην Ιαπωνία θα διατηρήσει, σύμφωνα με τα έξιτ πολ, άνετη πλειοψηφία στην Γερουσία μετά τις σημερινές εκλογές, όμως ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε και οι σύμμαχοί του δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν αρκετές έδρες ώστε να προχωρήσουν ανεμπόδιστα στον στόχο που έχουν θέσει, την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στις σημερινές εκλογές θα ανανεωθεί η μισή Γερουσία (άνω βουλή), δηλαδή οι 124 από τις 245 έδρες του σώματος. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (PLD) του Άμπε αναμένεται ότι θα κερδίσει από 56 έως 63 έδρες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της δημόσιας τηλεόρασης NHK. Ο σύμμαχός του, το κόμμα Komeito, θα εκλέξει τουλάχιστον 13 γερουσιαστές. "Τα κόμματα της πλειοψηφίας έλαβαν την πλειοψηφία... Ο λαός αποφάσισε, επομένως, ότι πρέπει να υλοποιήσουμε την πολιτική που υποσχεθήκαμε", είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός νωρίς απόψε, τονίζοντας ότι "θέλει να ανταποκριθεί σ' αυτές τις προσδοκίες". "Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι επέλεξαν την υπάρχουσα κατάσταση των πραγμάτων", συνόψισε ο Σινίτσι Νισικάβα, πολιτικός αναλυτής στο Πανεπιστήμιο Μέιτζι. Με την νίκη του αυτή, ο Άμπε μπορεί θεωρητικά να παραμείνει στην πρωθυπουργία μέχρι το τέλος της τρίτης τριετούς θητείας του ως πρόεδρος του PLD, το 2021. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις, το PLD και τα κόμματα που επιδιώκουν την αναθεώρηση του συντάγματος δεν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο των 85 εδρών στο σύνολο των 124. Με αυτές τις 85 έδρες και εκείνες που ήδη ελέγχουν τα κόμματα αυτά στην Γερουσία, θα είχαν την αναγκαία πλειοψηφία των δύο τρίτων για να αναθεωρήσουν ανεμπόδιστα το φιλειρηνικό σύνταγμα του 1947. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές έπεσε κάτω από το 50% και εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 48%, μολονότι 17 εκατομμύρια εκλογείς, από τα 100 εκατομμύρια των εγγεγραμμένων, είχαν ψηφίσει εκ των προτέρων. AΠΕ - ΜΠΕ

Νέα επίθεση Τραμπ σε 4 μειονοτικές βουλευτίνες των Δημοκρατικών

Ο πρόεδρος Τραμπ εξαπολύει και πάλι επίθεση στις τέσσερις μειονοτικές βουλευτίνες του Δημοκρατικού κόμματος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Sigma Live News

Νέα επίθεση Τραμπ σε 4 μειονοτικές βουλευτίνες των Δημοκρατικών

Ο πρόεδρος Τραμπ εξαπολύει και πάλι επίθεση στις τέσσερις μειονοτικές βουλευτίνες του Δημοκρατικού κόμματος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέτεινε σήμερα την επίθεσή του στις τέσσερις βουλευτίνες του Δημοκρατικού κόμματος που επέκριναν την πολιτική του, καλώντας τις να ζητήσουν συγγνώμη από την Αμερική και το Ισραήλ, την ώρα που ο ίδιος επικρίνεται δριμύτατα, ακόμη και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, για ρατσιστικές δηλώσεις σε βάρος τους. "Δεν πιστεύω ότι οι τέσσερις εκπρόσωποι στο Κογκρέσο είναι ικανές να αγαπήσουν την Χώρα μας. Θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από την Αμερική (και το Ισραήλ) για τα φρικτά (απεχθή) πράγματα που έχουν πει", έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter. "Καταστρέφουν το Δημοκρατικό κόμμα, όμως είναι αδύναμα και ασταθή πρόσωπα που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταστρέψουν το μεγάλο έθνος μας", πρόσθεσε. Εδώ και μία εβδομάδα, ο Τραμπ δέχεται έντονη κριτική επειδή κάλεσε κατ' επανάληψη τις τέσσερις γυναίκες "να γυρίσουν εκεί απ' όπου ήρθαν". Όλες τους ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, όμως οι τρεις από αυτές (η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, η Αγιάνα Πρίσλεϊ και η Ρασίντα Τλαΐμπ) έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ, ενώ η τέταρτη, η μουσουλμάνα Ιλχάν Ομαρ, κατάγεται από την Σομαλία. Την Τρίτη, η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε ένα ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε "τα ρατσιστικά σχόλια" του προέδρου, τα οποία επικρίθηκαν ακόμη και από ξένους ηγέτες, όπως η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ή η σύμμαχός του, πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι. Την Τετάρτη, σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα, οι υποστηρικτές του προέδρου άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το σύνθημα "Στείλ' την πίσω", αναφερόμενοι συγκεκριμένα στην Ιλχάν Όμαρ. Την επομένη ο πρόεδρος προσπάθησε να πάρει αποστάσεις, χωρίς όμως να πείσει, ενώ το Σάββατο επανέλαβε πως "δεν χάρηκε" με το σύνθημα, αλλά φάνηκε να συγχωρεί τους ψηφοφόρους του: "Ήταν απλώς ένα πολύ μεγάλο και πατριωτικό πλήθος. Αγαπούν τις ΗΠΑ!", έγραψε στο Twitter. Η Ιλχάν Όμαρ εξελέγη τον περασμένο Νοέμβριο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μαζί με την Ρασίντα Τλαΐμπ έγιναν οι δύο πρώτες μουσουλμάνες μέλη του Κογκρέσου. Ορισμένα σχόλια της πρώτης όμως για το Ισραήλ έχουν θεωρηθεί αντισημιτικά από πολλούς συναδέλφους της. Η στρατηγική του Τραμπ ήταν ξεκάθαρη: να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να συνασπιστούν γύρω από τις τέσσερις βουλευτίνες, που προέρχονται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, ώστε να τις παρουσιάσει ως εκπροσώπους του κόμματος στο σύνολό του, μολονότι η πλειονότητα των μελών του είναι πιο μετριοπαθής. Όμως, οι δηλώσεις του ενόχλησαν και πολλούς Ρεπουμπλικανούς, ορισμένοι εκ των οποίων του ζήτησαν ήδη από την περασμένη εβδομάδα να αποσύρει τα σχόλιά του. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Επιμένει στα περί «μοντέλων συνεταιρισμού» ο Οζερσάι

Ο λεγόμενος αναπληρωτής "πρωθυπουργός" και "υπεξ" των κατεχομένων, Κουντρέτ Οζερσάι, επέμεινε και σήμερα (21/7) στα περί άλλων μοντέλω
Sigma Live News

Επιμένει στα περί «μοντέλων συνεταιρισμού» ο Οζερσάι

Ο λεγόμενος αναπληρωτής "πρωθυπουργός" και "υπεξ" των κατεχομένων, Κουντρέτ Οζερσάι, επέμεινε και σήμερα (21/7) στα περί άλλων μοντέλων συνεταιρισμού αντί της λύσης ομοσπονδίας. Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο μιλώντας σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο κ. Οζερσάι είπε πως πρέπει να υπάρξει προσοχή για το ενδεχόμενο νέας πενταμερούς συνάντησης, υποστηρίζοντας πως η «κυβέρνηση», όπως είπε, δεν το βρίσκει ορθό. «Δεν θα έπρεπε να συγκληθεί μια πενταμερής συνάντηση στην ίδια διαπραγματευτική βάση, η οποία συζητείτο εδώ και πενήντα χρόνια και είδαμε ξεκάθαρα ότι (η επίτευξη λύσης) δεν είναι πιθανή υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτή η προσέγγιση θα σημαίνει ξανά ατέρμονες διαπραγματεύσεις για ένα ομοσπονδιακό συνεταιρισμό και χαμένα χρόνια», υποστήριξε ο κ. Οζερσάι και συνέχισε: «Αν η συνάντηση αυτή πραγματοποιηθεί θα πρέπει να διασφαλιστεί εκ των προτέρων ότι θα μπορούν να συζητηθούν μοντέλα συνεταιρισμού, πέραν της ομοσπονδίας». Κατά τους ισχυρισμούς τους, "ενόσω η Ε/κ πλευρά δεν είναι έτοιμη να διαμοιραστεί την διαχείριση του φυσικού πλούτου μαζί μας, αν καθήσουμε ξανά (στο τραπέζι) για να συζητήσουμε για την ομοσπονδία αυτό θα μας φέρει στο σπιράλ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων απ’ εκεί που σταμάτησαν». ΚΥΠΕ

Επίθεση Κούγια σε Δώνη και Νταμπίζα - "Όταν θα έλθετε στην Λάρισα..."

Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Δώνη μετά το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού, ο Αλέξης Κούγιας επιτέθηκε στον προπονητή και τον τεχνικό
Sigma Live News

Επίθεση Κούγια σε Δώνη και Νταμπίζα - "Όταν θα έλθετε στην Λάρισα..."

Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Δώνη μετά το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού, ο Αλέξης Κούγιας επιτέθηκε στον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή των «πρασίνων» για το περσινό ματς με τον ΟΦΗ, ενώ στο στόχαστρο του ισχυρού άνδρα της ΑΕΛ βρέθηκε... παραδοσιακά και ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Με τον Γιώργο Δώνη και τον Νίκο Νταμπίζα τα... έβαλε αυτή την φορά ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος με αφορμή τις δηλώσεις του τεχνικού των «πρασίνων» μετά το φιλικό με την Μπέρσοτ, θυμήθηκε το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και την μάχη που έδινε η ΑΕΛ για την παραμονή στην κατηγορία, αφήνοντας αιχμές για το πώς ο προπονητής του «τριφυλλιού» διαχειρίστηκε το ματς με τους Κρητικούς. Αναλυτικά, η δήλωση του Αλέξη Κούγια, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΛ: «Διάβασα τις δικαιολογίες του Γιώργου Δώνη μετά την ήττα του ιστορικού Παναθηναϊκού από μία μέτρια ομάδα Β΄ Εθνικής από το Βέλγιο. Μου έκανε εντύπωση ότι είπε πως όταν παρατάσσεις μία ομάδα που ολόκληρη αποτελείται από νεαρούς παίκτες που δεν έχουν παίξει μαζί, τότε το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ καλό και είναι αναμενόμενο να έρθει η ήττα, ακόμα και από μία μέτρια ομάδα Β΄ Εθνικής Βελγίου. Η ερώτηση μου στον Γιώργο Δώνη είναι μία: Αφού το γνωρίζεις αυτό, τότε γιατί το έκανες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, που κινδύνευε με υποβιβασμό η ΑΕΛ; Τι συζήτηση θα κάναμε σήμερα, εάν η ΑΕΛ δεν είχε κερδίσει μέσα στην μισητή εχθρό μας ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της οποίας έπαθε εγκεφαλικό γιατί τον κερδίσαμε και υποσχέθηκε στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ (χωρίς ο Λαϊνης βεβαίως και ο Ασπρογέρακας να έχουν ακούσει τίποτα για τον φόνο) ότι θα μας ρίξει φέτος; Δεν πειράζει κ. Δώνη, σε σένα και τον αγέλαστο Νταμπίζα, όταν θα έλθετε στην Λάρισα, θα σας δώσουμε από μία πλακέτα για τα όσα έχετε προσφέρει στην ΑΕΛ και στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Υ.Γ. Να ξέρετε, βεβαίως, ότι εμείς δεν ξεχνάμε ούτε τα καλά ούτε τα κακά, αλλά αν ήμασταν στην θέση του ΠΑΣ Γιάννινα που υποβιβάσθηκε αντί για τον ΟΦΗ, θα είχατε κακά νομικά ξεμπερδέματα, παρά το ότι κατά την γνώμη μας για αυτό το παιχνίδι Παναθηναϊκός – ΟΦΗ θα έπρεπε να είχε ασχοληθεί αυτεπαγγέλτως τόσο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όσο και η Super League, αλλά κυρίως και ο κ. Βασιλειάδης. Κατά σύμπτωση και η χθεσινή ήττα ήλθε όταν μπήκαν, αντί για τους αναπληρωματικούς που δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί, κάποιοι βασικοί. Το ίδιο είχε γίνει και στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Ευτυχώς που δεν ασχολούμαι ποτέ στην ζωή μου με το στοίχημα και δεν γνωρίζω εάν και τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναικού παίζονται αλλιώς, γιατί θα είχα τρελαθεί με αυτά τα αποτελέσματα, όπως τρελάθηκα και με το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 1-3!!!!! Άλλωστε, με τον Κωνστάντο ό,τι θέλετε κάνετε. Ο Θεός και η ψυχή σας».

Βάσα Κελλακίου: Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά – «Άρχισε από τον δρόμο» (pic)

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στη Βάσα Κελλακίου γύρω στις 20:00 το βράδυ. Η πυρκαγιά, ξέσπασε γύρω στις 18:00 το απόγευμ
Sigma Live News

Βάσα Κελλακίου: Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά – «Άρχισε από τον δρόμο» (pic)

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στη Βάσα Κελλακίου γύρω στις 20:00 το βράδυ. Η πυρκαγιά, ξέσπασε γύρω στις 18:00 το απόγευμα και κινητοποίησε μεγάλες επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυο αεροσκάφη του Τμήματος Δασών, τέσσερα ελικόπτερα της Δημοκρατίας, 19 επίγεια μέσα του Τμήματος Δασών και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά κατέκαψε τέσσερα περίπου εκτάρια άγριας βλάστησης, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου. «Το σημαντικό είναι ότι η πυρκαγιά άρχισε από τον δρόμο», μας ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς αν εννοεί ότι ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς απάντησε, καταφατικά χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσει αν πρόκειται για κάποιο αποτσίγαρο ή για κάποια άλλη ενέργεια που να την προκάλεσε. Δείτε φωτογραφία:

Ισόπαλο χωρίς τέρματα το φιλικό της Πάφου με την Μπεϊτάρ

Την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ αντιμετώπισε η ομάδα της Πάφου σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Πολωνία. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στην ισοπαλί
Sigma Live News

Ισόπαλο χωρίς τέρματα το φιλικό της Πάφου με την Μπεϊτάρ

Την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ αντιμετώπισε η ομάδα της Πάφου σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Πολωνία. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία χωρίς τέρματα και ο τεχνικός της Πάφου είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του.  Η προετοιμασία είναι στα αρχικά της στάδια και μέσα από σκληρή δουλεία θα αρχίσει η ομάδα να βγάζει καλύτερο πρόσωπο τόσο στις προπονήσεις όσο και σε φιλικούς αγώνες.  Δείτε το παιχνίδι στο πιο κάτω βίντεο:

Εντοπίστηκαν μαζί 16χρονοι που απουσίαζαν από τον χώρο διαμονής τους

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν ένας 16χρονος και μια συνομήλικη του. Και οι δυο είχαν δηλωθεί ως ελλείποντα πρόσωπα σε διαφορετικές ημερομηνίε
Sigma Live News

Εντοπίστηκαν μαζί 16χρονοι που απουσίαζαν από τον χώρο διαμονής τους

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν ένας 16χρονος και μια συνομήλικη του. Και οι δυο είχαν δηλωθεί ως ελλείποντα πρόσωπα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 16χρονο ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στις 13 Ιουλίου και για συνομήλικη του η οποία δηλώθηκε ως ελλείπουσα στις 19 Ιουλίου. Και οι δυο εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο την Κυριακή 21 Ιουλίου και είναι καλά στην υγεία τους.

Ελλάδα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μέγαρα - Ενισχύσεις σε Μακρόπουλο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Τριάδας. Σημειώνεται ότι στην
Sigma Live News

Ελλάδα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μέγαρα - Ενισχύσεις σε Μακρόπουλο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Τριάδας. Σημειώνεται ότι στην περιοχή μετέβη και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούν. Παράλληλα, ενισχύονται οι δυνάμεις στο Μαρκόπουλο, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πίσω από το γήπεδο της περιοχής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, το μηχανοκίνητο τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 3 ελικόπτερα, καθώς και 10 εθελοντές με 4 οχήματα. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Χονγκ Κονγκ: H Αστυνομία διέλυσε ογκώδη διαδήλωση με δακρυγόνα

Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ προχώρησε αργά σήμερα στην χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσει τους δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους διαδ
Sigma Live News

Χονγκ Κονγκ: H Αστυνομία διέλυσε ογκώδη διαδήλωση με δακρυγόνα

Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ προχώρησε αργά σήμερα στην χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσει τους δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους διαδηλωτές, λίγες ώρες μετά την διεξαγωγή μιας ειρηνικής πορείας κατά ενός νομοσχεδίου που προέβλεπε την έκδοση πολιτών από το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα για να δικαστούν. Η εφαρμογή του νομοσχεδίου έχει ανασταλεί, ενώ το ίδιο νομοσχέδιο θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια διάβρωσης των ελευθεριών των πολιτών του Χονγκ Κονγκ. Δείτε ζωντανά: AΠΕ - ΜΠΕ

Η Μάντσεστερ Σίτι πουλάει δύο παίκτες για να πάρει Μαγκουάιρ

Και οι Πολίτες θέλουν να αδειάσουν χώρο και να εισπράξουν, ώστε να μπουν δυνατά στο παιχνίδι για τον σέντερ μπακ της Λέστερ που κοστολογείται
Sigma Live News

Η Μάντσεστερ Σίτι πουλάει δύο παίκτες για να πάρει Μαγκουάιρ

Και οι Πολίτες θέλουν να αδειάσουν χώρο και να εισπράξουν, ώστε να μπουν δυνατά στο παιχνίδι για τον σέντερ μπακ της Λέστερ που κοστολογείται στα 80 εκατ. λίρες. Ο Χάρι Μαγκουάιρ είναι ξεκάθαρα το πιο hot μεταγραφικό project στο Νησί, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δείχνει διατεθειμένη να πληρώσει το τρελό ποσό των 80 εκατ. λιρών. Στο παιχνίδι, όμως, φαίνεται να μπαίνει και συμπολίτισσά της. Μετά την αποχώρηση του Βενσάν Κομπανί, η Σίτι αναζητά έναν δυνατό σέντερ μπακ και κοιτάζει προς την πλευρά της Λέστερ. Μάλιστα, για να κάνει μία τέτοια κίνηση, σκοπεύει να πουλήσει τους Νικολάς Οταμέντι, Ελιακίμ Μανγκαλά, να εισπράξει ό,τι μπορεί και μετά να κάνει την αγορά. Πάντως, σε πρόσφατες δηλώσεις του και ο Πεπ Γκουαρδιόλα ομολόγησε ότι η ομάδα του αναζητά κεντρικό αμυντικό. πηγή gazzetta.gr

H Κύπρος επιδιώκει βελτίωση λεκτικού του ψηφίσματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Προσπάθειες της Κύπρου να αλλάξει αρνητικές αναφορές του σχεδίου ψηφίσματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το θέμα της δημιουργίας «μηχανισμών» με στόχο τ
Sigma Live News

H Κύπρος επιδιώκει βελτίωση λεκτικού του ψηφίσματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Προσπάθειες της Κύπρου να αλλάξει αρνητικές αναφορές του σχεδίου ψηφίσματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το θέμα της δημιουργίας «μηχανισμών» με στόχο την πιο συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και επίλυση προβλημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι εντάσεις και τα αρνητικά περιστατικά, που εισηγήθηκε στην έκθεσή του ο ΓΓ του ΟΗΕ, είναι ένα από τα «αγκάθια» του σχεδίου ψηφίσματος το οποίο εξετάζουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή, το λεκτικό του σχεδίου ψηφίσματος - που είναι συντομότερο και  πιο συγκεκριμένο από το προηγούμενο –  έχει στόχο να ενισχύσει την εντολή του ΓΓ και την προσπάθεια της Τζέιν Χολ Λουτ να πετύχει συμφωνία πάνω στους όρους αναφοράς. Επίσης, εισηγείται την δημιουργία μηχανισμών για αρκετά διαφορετικά ζητήματα, διευρύνοντας την σχετική αναφορά του προηγούμενου ψηφίσματος και ζητά από τον ΓΓ να υποβάλλει νέα έκθεση καλών υπηρεσιών μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει αναπτύξει επ’ αυτού τις απόψεις της και μέσω συνεχών επαφών του μονίμου αντιπροσώπου, Ανδρέα Μαυρογιάννη, με τα μέλη του Σ.Α. επιζητεί να βελτιώσει το λεκτικό του σχεδίου, το οποίο αν τελικά συμφωνηθεί μέχρι το μεσημέρι της Τρίτη, θα υιοθετηθεί στις 24 Ιουλίου, αντί της 30ής που έχει προγραμματιστεί από την Περουβιανή προεδρία του Σ.Α. Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ, καταγράφοντας στην πρόσφατη έκθεσή του τις θέσεις των δύο πλευρών για τους στρατιωτικούς μηχανισμούς, αναφέρει ότι «ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά εξέφρασε την προθυμία της να εξετάσει ενισχυμένους ή καινούργιους μηχανισμούς, η Ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν επιφυλακτική για κάθε νέα ρύθμιση που θεωρεί ότι παρέχει αναγνωρισμένο καθεστώς στην άλλη κοινότητα, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω των υφιστάμενων τεχνικών επιτροπών». Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε, ενημερώνοντας τα μέλη του ΣΑ, και η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ, που υποστήριξε την διεύρυνση των μηχανισμών σε θέματα επιβολής του νόμου και της λαθρομετανάστευσης. Πάντως, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, δεν υπάρχει σαφήνεια στις θέσεις της Γραμματείας. Αρκετές αναφορές υπήρξαν στις διαβουλεύσεις του Σ.Α. στο ζήτημα της «έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο», όπου η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ επανέλαβε την έκκληση του ΓΓ για αυτοσυγκράτηση. Αρκετά από τα μέλη εξέφρασαν υποστήριξη στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ κάποιοι Ευρωπαίοι αναφέρθηκαν στις αποφάσεις των υπουργών της ΕΕ. Θετική χαρακτηρίστηκε και η ρωσική στάση. Λίγο πιο έντονα από τις προηγούμενες φορές, η αμερικανική πλευρά έθεσε το ζήτημα του επείγοντος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως θα πρέπει να δουν να θέτονται και κάποιες προθεσμίες και μετά να δει το Σ.Α. πώς θα προχωρήσει. Επανέλαβαν επίσης τις γνωστές θέσεις για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και πως αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο στην πολιτική διαδικασία. KYΠΕ

Μεγάλη μάχη για την απόκτηση του Τάσου Δώνη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, δύο ομάδες από την Μόσχα ερίζουν για την απόκτηση του Τάσου Δώνη, ο οποίος κοστολογείται με διψήφιο αριθμό εκατο
Sigma Live News

Μεγάλη μάχη για την απόκτηση του Τάσου Δώνη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, δύο ομάδες από την Μόσχα ερίζουν για την απόκτηση του Τάσου Δώνη, ο οποίος κοστολογείται με διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ από την Στουτγκάρδη! Όπως αναφέρουν οι Γερμανοί, παρά το αναμφισβήτητο ταλέντο του, ο Τάσος Δώνης ήταν ένα διαρκές αγκάθι για τους προηγούμενους προπονητές του στην Στουτγκάρδη (Βολφ, Κορκούτ, Βάιντσιρλ), οι οποίοι είχαν να του προσάψουν αρκετά πειθαρχικά παραπτώματα. Ο νέος τεχνικός των Σουηβών Τίμ Βάλτερ τον απείλησε ότι θα τον αφήσει στον πάγκο, αφού λίγο μετά το φιλικό με την Βασιλεία είπε για εκείνον: «Έκανε δύο - τρεις ενέργειες, όμως το ποδόσφαιρο περιλαμβάνει κι άλλα πράγματα, όπως το να αμύνεσαι». Ο Τάσος Δώνης φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός πλάνων της Στουτγκάρδης που έχοντας εγκαταλείψει την Bundesliga εκποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία. Σύμφωνα με την Bild η Ντιναμό Μόσχας ήταν αυτή που ρώτησε πρώτη για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, όμως η Σπαρτάκ Μόσχας έχει πάρει κεφάλι και έχει καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον γερμανικό σύλλογο. Με δεδομένο ότι η ισχύς της ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ έχει λήξει, η Στουτγκάρδη μπορεί να διαπραγματευτεί για όποιο ποσό θέλει, με τους Γερμανούς να αναφέρουν ότι το ποσό που ζήτησε από την Σπαρτάκ Μόσχας, έχει διψήφιο αριθμό από εκατομμύρια ευρώ! Ο Δώνης έχει συμβόλαιο με την Στουτγκάρδη μέχρι το καλοκαίρι του 2021, ενώ σε δύο χρόνια μετρά 7 γκολ σε 42 εμφανίσεις με την φανέλα της Στουτγκάρδης.

Έφτασε στη Βουλγαρία η Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα έφτασε πριν λίγη ώρα (14:00) στη Βουλγαρία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα κάνει η ομάδα της Αμμοχώστου. Η Σαλαμίνα θα
Sigma Live News

Έφτασε στη Βουλγαρία η Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα έφτασε πριν λίγη ώρα (14:00) στη Βουλγαρία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα κάνει η ομάδα της Αμμοχώστου. Η Σαλαμίνα θα πραγματοποιήσει μάλιστα την πρώτη της προπόνηση το απόγευμα,ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται και τα πρώτα φιλικά. Να τονιστεί ότι στο Πράβετς βρίσκεται ήδη και η Ένωση και στη συνέχεια θα δώσουν φιλικό αγώνα μεταξύ τους οι δύο ομάδες.

Διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Πακιστάν με νεκρούς και τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί από ένα διπλό τρομοκρατικό χτύπημα κατά ενός σημείου ελέγχου κι ενός νοσοκομείου στο βορειοδυτικό Πακιστάν
Sigma Live News

Διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Πακιστάν με νεκρούς και τραυματίες

Τουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί από ένα διπλό τρομοκρατικό χτύπημα κατά ενός σημείου ελέγχου κι ενός νοσοκομείου στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Την ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, ενώ μεταξύ των νεκρών είναι κι τέσσερις αστυνομικοί. Οι ένοπλοι άνοιξαν πρώτα πυρ κατά ενός σημείου ελέγχου στην πόλη Ντέρα Ισμαίλ Καν. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας αμέσως μετά, πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στην πύλη ενός νοσοκομείου, την στιγμή που έφτανε ένα ασθενοφόρο μεταφέροντας δύο αστυνομικούς που είχαν τραυματιστεί στην πρώτη επίθεση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Αρσάντ Άλι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που προκάλεσε ο βομβιστής. Μεταξύ αυτών και δύο αστυνομικοί. Οι άλλοι δύο αστυνομικοί που είχαν τραυματιστεί στην πρώτη επίθεση, είναι νεκροί. Συνολικά από τις δύο επιθέσεις τραυματίστηκαν 22 άνθρωποι. Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ  

Από την ΑΕΚ δανεικός στην Κύπρο; (Δημοσίευμα)

Στην ΑΕΚ Αθηνών υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται και η Ένωση ψάχνει ομάδες για να τους παραχωρήσει με μορφή δανε
Sigma Live News

Από την ΑΕΚ δανεικός στην Κύπρο; (Δημοσίευμα)

Στην ΑΕΚ Αθηνών υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται και η Ένωση ψάχνει ομάδες για να τους παραχωρήσει με μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας enwsi.gr, ένας από αυτούς είναι ο Πάρης Μπάμπης για τον οποίο έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες από την Κύπρο.  Η συγκεκριμένη τοποθέτηση στο δημοσίευμα: Η ΑΕΚ αναζητά ομάδες για να παραχωρήσει τους μικρούς που δεν υπολογίζονται. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Πάρης Μπάμπης, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα τους στην Κύπρο, όπου ήδη κάποιες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

ΤΩΡΑ: Φωτιά στην Κρίτου Μαρρότου – Σε κινητοποίηση το Τμήμα Δασών

Σε κινητοποίηση έχουν τεθεί γύρω στις 15:00, δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών, για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Κρίτου Μαρρότου σ
Sigma Live News

ΤΩΡΑ: Φωτιά στην Κρίτου Μαρρότου – Σε κινητοποίηση το Τμήμα Δασών

Σε κινητοποίηση έχουν τεθεί γύρω στις 15:00, δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών, για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Κρίτου Μαρρότου στην Πάφο. Αυτή τη στιγμή μεταβαίνουν οχήματα του Τμήματος Δασών για κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή από την Παναγιά και το χωριό Λυσός. Περισσότερα σε λίγο.

Γιατί «κόλλησε» ξαφνικά του Ζαχίντ; (Τι λέει ο παίκτης)

Ενώ ο Ζαχίντ ήταν έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο το Σάββατο, μια νέα απαίτηση του ΑΠΟΕΛ προκάλεσε νέα εμπλοκή στην υπόθεση. Το βράδυ της Παρα
Sigma Live News

Γιατί «κόλλησε» ξαφνικά του Ζαχίντ; (Τι λέει ο παίκτης)

Ενώ ο Ζαχίντ ήταν έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο το Σάββατο, μια νέα απαίτηση του ΑΠΟΕΛ προκάλεσε νέα εμπλοκή στην υπόθεση. Το βράδυ της Παρασκευής η μεταγραφή του Γκάγιας Ζαχίντ στον Παναθηναϊκό είχε τελειώσει. Είχαν συμφωνηθεί τα πάντα, δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα. Τα εισιτήρια για να ταξιδέψει ο Νοργηγός στην Αθήνα (το Σάββατο) είχαν κλειστεί. Και το μόνο που απέμενε ήταν να έρθει στην Ελλάδα, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσέφεραν οι Πράσινοι. Αναλυτικά απο to10.gr Κι όμως, το βράδυ της Παρασκευής προκλήθηκε νέα εμπλοκή στην υπόθεση! Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ φέρεται να ζήτησε εγγυήσεις για τα λεφτά του δανεισμού. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ζήτησε χρόνο για να τις δώσει, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί εφάπαξ ή έστω σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το ποσό και κάπως έτσι το πράγμα έχει κολλήσει. Προσωρινά τουλάχιστον. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε να καλύψει κάτι λιγότερο από 350.000 € από τις συνολικά 450.000 € που προβλέπει το συμβόλαιο του ΑΠΟΕΛ με τον Ζαχίντ, όπως ήδη έχει αποκαλύψει to10.gr. Και όλες οι πλευρές τα είχαν βρει. Ωστόσο η νέα συνθήκη προκαλεί εκνευρισμό και νέα καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση που λογικά δεν θα χαλάσει τη μετακίνηση του διεθνούς Νορβηγού επιτελικού μέσου, αλλά που ανεβάζει τους τόνους και γίνεται σίριαλ, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Εκείνο που είναι σε θέση να γνωρίζει to10.gr είναι πως ο Ζαχίντ εκνευρίστηκε πάρα πολύ μετά τη νέα… ντρίμπλα του ΑΠΟΕΛ και την αναβολή του ταξιδιού του στην Ελλάδα, ενώ είχε ήδη ετοιμάσει τα πράγματά του. Μάλιστα, εμφανίζεται να θεωρεί παράλογο όλο αυτό που συμβαίνει, από τη στιγμή που η ομάδα της Λευκωσίας δεν τον υπολογίζει και του έχει ζητήσει να φύγει. Ωστόσο από τη στιγμή που η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θέλει να πάρει θέση. Πάντως, σχετικά με το σενάριο που προέκυψε και θέλει τον Παναθηναϊκό να μην τα βρίσκει με το ΑΠΟΕΛ αναφορικά με τη ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστής, είναι κάτι που δεν ισχύει. Οι δύο ομάδες μιλούν μόνο για τον μονοετή δανεισμό του Νορβηγού και τίποτε άλλο. Με τον Ζαχίντ να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2021 με τους Κύπριους. Κλείνοντας, έχει σημασία να τονίσουμε ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να προδιαγραφούν. Αλλά επειδή ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει άλλη πρόταση για τον Ζαχίντ και παράλληλα ο παίκτης θέλει πολύ να παίξει στο Τριφύλλι και υπό τις οδηγίες του Δώνη, υπάρχει αισιοδοξία ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα βρεθεί (ξανά) λύση.

Get more results via ClueGoal